Nog nooit hebben zoveel individuele personen in de spotlights van de publieke belangstelling gestaan. Waar aandacht is, komen privacy en veiligheid vaak in het geding.

Wat voor functie u ook vervult, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u extra persoonlijke beveiliging nodig hebt.

H.M. Security verzorgt de beveiliging van individuen/VIPS die om uiteenlopende redenen in hun persoonlijke veiligheid kunnen worden bedreigd. Een bezoek aan een openbare gelegenheid, een sociale activiteit of een gezellig uitstapje kunnen al reden genoeg zijn om rekening te houden met veiligheidsrisico’s gericht op de persoon.

Met een gedegen risico-analyse, respect voor de persoonlijke vrijheid en privacy van de te beveiligen persoon, wordt een aanpak op maat verzorgd. Om een zeker veiligheid te kunnen waarborgen en zoveel mogelijk veiligheidrisico’s uit te kunnen sluiten wordt er met de volgende aspecten rekening gehouden:

  • Het beveiligingsniveau van de te bezoeken locatie
  • De buurtinventarisatie
  • De aankomstprocedure
  • De looproute van de VIP
  • De verblijfsruimte van de VIP
  • De vluchtwegen
  • De nooduitgangen
  • De vertrekprocedure
  • De afspraken met hulpdiensten